was successfully added to your cart.

Om du har brukt eller bruker MySensor noder har du alltid vært nødt til å ha en gateway.
MySensors bruker nemlig NRF24 brikker for trådløs kommunikasjon, NRF24 kommuniserer over den samme 2.4 ghz frekvensen som WiFi men støtter ikke TCP/IP pakker slik at du er avhengig av en gateway for å oversette og videresende trafikk fra MySensor nettverket til hjemmenettverket.
Vanligvis løses dette ved å bruke en Arduino som er koblet til med en USBkabel eller Raspberry Pi, du kan også bruke en arduino + ethernet shield.

Om du har en Raspberry Pi tilgjengelig kan du koble NRF24 brikken direkte til GPIO pinnene på Raspberry-en!
Da slipper du en ekstra Arduino i oppsettet ditt og gatewayen blir mye mindre.

Å sette dette opp er ganske enkelt, i eksempelet jeg skal vise deg bruker jeg en Raspberry Pi 2, OSMC (debian jessie) og en helt vanlig NRF24l01-brikke med antenne.

Koblingene ser slik ut:

Raspberry Pi NRF24L01+
6 / GND GND
1 / 3.3V DC VCC
22 / GPIO25 CE
24 / GPIO 8 CSN/CS
23 / GPIO11 / SPI_CLK SCK
19 / GPIO10 / SPI_MOSI MOSI
21 / GPIO9 / SPI_MISO MISO

Når du har koblet til nrf24 modulen kan du koble til med SSH og utføre følgende kommandoer for laste ned og installere gateway koden.

git clone https://github.com/TMRh20/RF24.git
cd RF24
make all && sudo make install
cd ..git clone https://github.com/mysensors/Raspberry.git
cd Raspberry
make all
sudo make install

Nå kan du teste gatewayen din!
Kjør følgende kommando på raspberry-en «sudo /usr/local/sbin/PiGatewaySerial».

Du vil forhåpentligvis se følgende bilde foran deg

pi@raspberrypi ~/Raspberry $ sudo /usr/local/sbin/PiGatewaySerial
Starting PiGatewaySerial...
Protocol version - 1.4
Created PTY '/dev/pts/1'
Gateway tty: /dev/ttyMySensorsGateway
================ SPI Configuration ================
CSN Pin     = CE0 (PI Hardware Driven)
CE Pin      = Custom GPIO25
Clock Speed   = 8 Mhz
================ NRF Configuration ================
STATUS      = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
RX_ADDR_P0-1   = 0xe7e7e7e7e7 0xc2c2c2c2c2
RX_ADDR_P2-5   = 0xff 0xc4 0xc5 0xc6
TX_ADDR     = 0xe7e7e7e7e7
RX_PW_P0-6    = 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
EN_AA      = 0x3b
EN_RXADDR    = 0x07
RF_CH      = 0x4c
RF_SETUP     = 0x23
CONFIG      = 0x0e
DYNPD/FEATURE  = 0x3f 0x06
Data Rate    = 250KBPS
Model      = nRF24L01+
CRC Length    = 16 bits
PA Power     = PA_LOW

 

Autostart når Raspberry-en booter
For å få gatewayen til å autostarte kan du utføre følgende kommandoer

sudo make enable-gwserial

For at du skal kunne bruke gatewayen med domoticz og andre kontrollere må du utføre følgende kommando

sudo ln -s /dev/ttyMySensorsGateway /dev/ttyUSB20

Du må også endre «/etc/rc.local» ved å legge til følgende kode FØR exit 0

ln -s /dev/ttyMySensorsGateway /dev/ttyUSB20

Nå kan du starte gatewayen og koble til MySensors noder.

sudo /etc/init.d/PiGatewaySerial start

NB:
Raspberry Pi gatewayen lagrer dessverre ikke nettverkskartet som inneholder informasjon om alle noder, slik at når du restarter gatewayen vil noder som ikke sender data (noder som kun utfører handlinger på kommando fra kontrolleren) måtte koble til på nytt. Dette løser du enkelt med å inkludere SendHeartbeat() i koden til nodene dine, da vil de alltid koble seg til på nytt ved omstart.

Du kan lese mer om å bruke en Raspberry Pi som mysensors gateway på forumet til Mysensors.org

Rosander

Author Rosander

More posts by Rosander

Join the discussion 2 Comments

 • Øyvind sier:

  Heisann!

  Er det satt en kondensator på NRF24 modulen? Ser slik ut på bildet eller kan det skippes?

  • Rosander sier:

   Det stemmer (har helt glemt å nevne det i guiden), men det er ikke noe du MÅ ha men om du opplever ustabilitet (pakketap og dårlig rekkevidde) bør du koble til en kondensator.
   Grunnen til at den er der er i tilfelle strømforsyningen er ustabil, jeg har ikke det på min gateway men på enkelte av nodene mine merker jeg mer stabilitet når jeg bruker en.

   Du kan lese mer om dette på MySensors sine sider.

Leave a Reply