was successfully added to your cart.

Om du bruker linux som mediasenter eller server for hjemmeautomasjon kan det ofte være greit å få litt info med en gang du logger på med SSH.
I denne guiden skal vi gå gjennom hvordan du lager en egen Message Of The Day (motd) som bla. viser oppetid, IP, diskplass, minne og annen nyttig informasjon.

I eksempelet bruker jeg en Rapsberry Pi 2 med OSMC (Debian Jessie).

Guide: Dynamisk Message Of The Day (motd)

1. Vi starter med å laste ned figlet for å lage ASCII skriften i vår motd.

sudo apt-get install figlet

Så fortsetter vi med å lage noen filer og mapper

mkdir /etc/update-motd.d/
cd /etc/update-motd.d/
touch 00-header
touch 10-sysinfo
touch 90-footer
chmod +x /etc/update-motd.d/*
rm /etc/motd
ln -s /var/run/motd /etc/motd

Nå har vi laget motd filene som brukes for å vise frem forskjellig informasjon ved pålogging.

2. Nå skal vi fylle filene 00-header, 10-sysinfo og 90-footer for å hente ut informasjon.

sudo nano 00-header

Her kan du bare kopiere og lime inn i de forskjellige filene.

#!/bin/sh
#
# 00-header - create the header of the MOTD
# Copyright (c) 2013 Nick Charlton
# Copyright (c) 2009-2010 Canonical Ltd.
#
# Authors: Nick Charlton <hello@nickcharlton.net>
# Dustin Kirkland <kirkland@canonical.com>
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License along
# with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
# 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.[ -r /etc/lsb-release ] && . /etc/lsb-releaseif [ -z "$DISTRIB_DESCRIPTION" ] && [ -x /usr/bin/lsb_release ]; then
# Fall back to using the very slow lsb_release utility
DISTRIB_DESCRIPTION=$(lsb_release -s -d)
fifiglet $(hostname)
printf "\n"printf "Welcome to %s (%s).\n" "$DISTRIB_DESCRIPTION" "$(uname -r)"
printf "\n"
sudo nano 10-sysinfo
#!/bin/bash
#
# 10-sysinfo - generate the system information
# Copyright (c) 2013 Nick Charlton
#
# Authors: Nick Charlton <hello@nickcharlton.net>
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License along
# with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
# 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.date=`date`
load=`cat /proc/loadavg | awk '{print $1}'`
root_usage=`df -h / | awk '/\// {print $(NF-1)}'`
memory_usage=`free -m | awk '/Mem:/ { total=$2 } /buffers\/cache/ { used=$3 } END { printf("%3.1f%%", used/total*100)}'`
swap_usage=`free -m | awk '/Swap/ { printf("%3.1f%%", "exit !$2;$3/$2*100") }'`
users=`users | wc -w`
time=`uptime | grep -ohe 'up .*' | sed 's/,/\ hours/g' | awk '{ printf $2" "$3 }'`
processes=`ps aux | wc -l`
ip=`ifconfig $(route | grep default | awk '{ print $8 }') | grep "inet addr" | awk -F: '{print $2}' | awk '{print $1}'`echo "System information as of: $date"
echo
printf "System load:\t%s\tIP Address:\t%s\n" $load $ip
printf "Memory usage:\t%s\tSystem uptime:\t%s\n" $memory_usage "$time"
printf "Usage on /:\t%s\tSwap usage:\t%s\n" $root_usage $swap_usage
printf "Local Users:\t%s\tProcesses:\t%s\n" $users $processes
echo
sudo nano 90-footer
#!/bin/sh
#
# 90-footer - write the admin's footer to the MOTD
# Copyright (c) 2013 Nick Charlton
# Copyright (c) 2009-2010 Canonical Ltd.
#
# Authors: Nick Charlton <hello@nickcharlton.net>
# Dustin Kirkland <kirkland@canonical.com>
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License along
# with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
# 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.[ -f /etc/motd.tail ] && cat /etc/motd.tail || true

3. Det var alt, nå kan du prøve å logge inn på linuxmaskinen din!

Slik kan en dynamisk MOTD se ut.

Slik kan en dynamisk MOTD se ut.

Denne guiden er inspirert av og en del elementer er kopiert fra  Oitibs.com